آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique | زمین شناسی یازدهم | رضا علیاری
8 members
91 photos
39 videos
9 files
18 links
آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

واژه ی Géologique : یک واژه ی فرانسوی هم تراز با geological ( مربوط به زمین شناسی ) می باشد .

Quiz Géologique : آزمون مربوط به زمین شناسی
Download Telegram
to view and join the conversation
برای دریافت ویرایش جدید جزوه ها و آموزش های زمین شناسی در کانال آزمون زمین شناسی عضو شوید .

آزمون زمین شناسی : آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم .

واژه ی Géologique : یک واژه ی فرانسوی هم تراز با geological ( مربوط به زمین شناسی ) می باشد .

Quiz Géologique : آزمون مربوط به زمین شناسی

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique