زمین شناسی یازدهم . رضا علیاری . آزمون زمین شناسی .
22 members
146 photos
198 videos
19 files
48 links
آموزش آنلاین زمین شناسی .

زمین شناسی سوم . زمین شناسی چهارم . زمین شناسی یازدهم .

دانلود . تست . نمونه سوال .

https://quizgeologique.blogsky.com/

Quiz Géologique : آزمون مربوط به زمین شناسی
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کار های مهم قبل از وقوع زلزله . طبق استاندارد های ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا .

زلزله‌های اخیر ایران و جهان باز هم نشان داد که زمین زیر پای ساکنانش همچنان بی‌ قرار است .

ممکن است فکر کنید که در مقابل تکان گسل‌ ها که پدید آورنده ی زلزله می باشند بی‌ پناهید .

اما کار های مهمی هستند که می‌ توانید برای محافظت از خودتان انجام بدهید :

هم قبل از زلزله ، هم موقع زلزله و هم بعد از زلزله .

پریزاد نو بخت به دنبال این سوال رفته که ما ، چه می‌ توانیم انجام دهیم ؟

این ویدیو بر اساس توصیه‌ های کار شناسان ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا تهیه شده .

مورد کار برد در آزمون : آزمون های کار شناسی به بالا . مهندسی زمین لرزه ، مهندسی سازه ، رشته ی زلزله شناسی و ... .

@quizgeologique
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کار های مهم هنگام وقوع زلزله . طبق استاندارد های ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا .

زلزله‌های اخیر ایران و جهان باز هم نشان داد که زمین زیر پای ساکنانش همچنان بی‌ قرار است .

ممکن است فکر کنید که در مقابل تکان گسل‌ ها که پدید آورنده ی زلزله می باشند بی‌ پناهید .

اما کار های مهمی هستند که می‌ توانید برای محافظت از خودتان انجام بدهید :

هم قبل از زلزله ، هم موقع زلزله و هم بعد از زلزله .

پریزاد نو بخت به دنبال این سوال رفته که ما ، چه می‌ توانیم انجام دهیم ؟

این ویدیو بر اساس توصیه‌ های کار شناسان ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا تهیه شده .

مورد کار برد در آزمون : آزمون های کار شناسی به بالا . مهندسی زمین لرزه ، مهندسی سازه ، رشته ی زلزله شناسی و ... .

@quizgeologique
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کار های مهم بعد از وقوع زلزله . طبق استاندارد های ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا .

زلزله‌های اخیر ایران و جهان باز هم نشان داد که زمین زیر پای ساکنانش همچنان بی‌ قرار است .

ممکن است فکر کنید که در مقابل تکان گسل‌ ها که پدید آورنده ی زلزله می باشند بی‌ پناهید .

اما کار های مهمی هستند که می‌ توانید برای محافظت از خودتان انجام بدهید :

هم قبل از زلزله ، هم موقع زلزله و هم بعد از زلزله .

پریزاد نو بخت به دنبال این سوال رفته که ما ، چه می‌ توانیم انجام دهیم ؟

این ویدیو بر اساس توصیه‌ های کار شناسان ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا تهیه شده .

مورد کار برد در آزمون : آزمون های کار شناسی به بالا . مهندسی زمین لرزه ، مهندسی سازه ، رشته ی زلزله شناسی و ... .

@quizgeologique
اسلاید 24 زمین شناسی سوم . رده بندی و ترکیب کانی شناسی اقسام مهم سنگ های آذرین .

@quizgeologique
اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

@quizgeologique
اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

آزمون سراسری 1398 خارج .

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 40 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique